Odredbe Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata u vremenu Covid-19

Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata

Ur. br. 153/20

ODLUKA

U vremenu Covid-19

U teškom vremenu u kojem živimo zbog pandemije Covid-19, a s obzirom na spriječenost zajedničarskog slavljenja bogoslužja u crkvi sukladno uputama biskupâ za područja pod njihovom nadležnošću, ovoj su Kongregaciji pristigli brojni upiti vezani uz nadolazeće uskrsne blagdane. U vezi s tim daju se sljedeće opće upute te neki prijedlozi biskupima.

1 – O datumu slavljenja Uskrsa. Uskrs, to središte liturgijske godine, nije blagdan poput ostalih: vazmeno trodnevlje, kojem prethodi korizma i kojem je kruna Pedesetnica, ne može se pomicati.

2 – Misa posvete ulja. Pošto razmotri konkretne prilike u pojedinim zemljama, biskup je ima pravo odgoditi za neki kasniji datum.

3. – Upute za vazmeno trodnevlje.

Tamo gdje su građanske i crkvene vlasti dale ograničenja za slavljenje vazmenog trodnevlja valja se držati sljedećeg.

Biskupi će, u dogovoru s biskupskom konferencijom, dati upute kako bi u stolnoj crkvi i u župnim crkvama, iako bez fizičkog sudjelovanja vjernikâ, biskup i župnici slavili liturgijska otajstva vazmenog trodnevlja, obavijestivši vjernike o vremenu početka slavlja tako da se mogu pridružiti u molitvi u svojim domovima. U ovoj prilici su korisni izravni (ne snimljeni) prijenosi putem televizije ili interneta.

Neka biskupska konferencija i pojedine biskupije ne propuste pružiti sredstva koja će poslužiti kao pomoć obiteljskoj i osobnoj molitvi.

Na Veliki četvrtak, u stolnim i župnim crkvama, tamo gdje za to postoje stvarne mogućnosti, a što određuje onaj čija je to zadaća, svećenici iz župe mogu koncelebrirati Misu večere Gospodnje; svim se svećenicima, iznimno, daje odobrenje da na taj dan na prikladnom mjestu slave misu bez naroda. Pranje nogu, koje je već po sebi neobavezno, izostavlja se. Na kraju Mise večere Gospodnje izostavlja se procesija, a Svetotajstvo se pohranjuje u svetohranište. Svećenici koji nemaju mogućnost slaviti misu mole Večernju (usp. Liturgija časova).

Veliki petak. U stolnim i župnim crkvama, tamo gdje za to postoje stvarne mogućnosti, a što određuje onaj čija je to zadaća, biskup/župnik slavi Obrede Muke Gospodnje. Dijecezanski biskup će se pobrinuti da se u sveopću molitvu uvrsti posebnu nakanu za bolesne, umrle i one koje je obuzeo osjećaj beznađa (usp. Rimski misal str. 187, br. 12)

Nedjelja Uskrsnuća Gospodnjega. Vazmeno bdjenje: slavi se samo u stolnim i župnim crkvama, tamo gdje za to postoje stvarne mogućnosti, a što određuje onaj čija je to zadaća. Na “početku bdjenja ili u Službi svjetla” izostavlja se paljenje vatre, pali se svijeća i, uz izostavljanje procesije, izvodi se Hvalospjev uskrsnoj svijeći (Exsultet). Slijedi “Služba riječi”. U “Krsnoj službi” samo se obnavljaju krsna obećanja (usp. Rimski misal, str. 226, br. 46). Slijedi potom “Euharistijska služba”.

Oni koji se ni na koji način ne mogu pridružiti vazmenom bdjenju koje se slavi u crkvi, neka mole Službu čitanja određenu za Nedjelju Uskrsnuća Gospodnjega (usp. Liturgija časova).

Odluku vezanu uz samostane, sjemeništa i bogoslovije te redovničke zajednice treba donijeti dijecezanski biskup.

Izrazi pučke pobožnosti i procesije koji obogaćuju dane Velikog tjedna i vazmenog trodnevlja mogu se, prema sudu dijecezanskog biskupa, prebaciti na neke druge pogodne dane, npr. 14. i 15. rujna.

Po nalogu Vrhovnoga svećenika dano samo za ovu 2020. godinu.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata, 19. ožujka 2020., svetkovina svetog Josipa, zaštitnika sveopće Crkve.

Robert kardinal Sarah, prefekt

Arthur Roche, nadbiskup tajnik

Kongregacija za bogoštovlje i stegu sakramenata

Ur. br. 154/20

ODLUKA

U vremenu Covid-19 (II)

S obzirom na brzo širenje pandemije Covid-19 i uzimajući u obzir opažanja koja su pristigla od biskupskih konferencija ova Kongregacija nudi s tim usklađene opće upute i prijedloge koji su već dani biskupima u prethodnoj odluci od 19. ožujka 2020. godine.

Budući da se datum Uskrsa ne može prenijeti na neki drugi datum u zemljama pogođenim bolešću i u kojima su na snazi ograničenja vezana uz okupljanje i kretanje osoba, neka biskupi i svećenici slave obrede Velikog tjedna bez sudjelovanja naroda i na prikladnom mjestu, izbjegavajući koncelebraciju i izostavljajući pružanje mira.

Neka vjernici budu obaviješteni o vremenu početka slavljâ tako da se mogu pridružiti u molitvi u svojim domovima. U tome su od pomoći prijenosi uživo (ne snimljeni) putem televizije ili interneta. U svakom slučaju ostaje važno posvetiti odgovarajuće vrijeme molitvi, pridajući prije svega važnost časoslovu (Liturgija časova).

Neka biskupske konferencije i pojedine biskupije ne propuste pružiti sredstva koja će poslužiti kao pomoć obiteljskoj i osobnoj molitvi.

1 – Cvjetnica. Spomen Gospodinova ulaska u Jeruzalem neka se slavi unutar crkvenog zdanja; u stolnim crkvama neka se primjenjuje drugi oblik predviđen Rimskim misalom, a u župnim crkvama i na drugim mjestima treći oblik.

2 – Misa posvete ulja. Pošto razmotri konkretne prilike u pojedinim zemljama, biskupske konferencije moći će dati upute o eventualnom prebacivanju na neki drugi datum.

3 – Veliki četvrtak. Pranje nogu, koje je već po sebi neobavezno, izostavlja se. Na kraju Mise večere Gospodnje izostavlja se također procesija, a Svetotajstvo se pohranjuje u svetohranište. Na taj se dan prezbiterima iznimno dopušta slaviti misu na prikladnome mjestu bez sudjelovanja naroda.

4 – Veliki petak. Biskupi će se pobrinuti da se u sveopću molitvu uvrsti posebnu nakanu za bolesne, umrle i one koje je obuzeo osjećaj beznađa (usp. Rimski misal). Čin klanjanja križu poljupcem, pridržan je samo predsjedatelju.

3 – Vazmeno bdjenje. Neka se slavi isključivo u stolnim i župnim crkvama. U Krsnoj se službi zadržava samo obnova krsnih obećanja (usp. Rimski misal).

U sjemeništima i bogoslovijama, svećeničkim zavodima, samostanima te redovničkim zajednicama valja se pridržavati uputâ iz ove Odluke.

Izrazi pučke pobožnosti i procesije koji obogaćuju dane Velikog tjedna i vazmenog trodnevlja mogu se, prema sudu dijecezanskog biskupa, prebaciti na neki drugi prikladan dan, npr. 14. ili 15. rujna.

Po nalogu Vrhovnoga svećenika dano samo za ovu 2020. godinu.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i stegu sakramenata, 25. ožujka 2020., svetkovina Navještenja Gospodinova.

Robert kardinal Sarah, prefekt

†Arthur Roche, nadbiskup tajnik

VELIKI PETAK MUKE GOSPODNJE

Sveopća molitva

9 b. Za one koji pate u vrijeme pandemije

Molimo za sve, koji trpe od posljedica sadašnje pandemije, da Bog Otac udijeli zdravlje bolesnima, snagu medicinskom osoblju, utjehu obiteljima i spasenje svim žrtvama koje su umrle.

Molitva u šutnji. Zatim svećenik:

Svemogući i vječni Bože,

sigurno utočište patnika,

samilosno pogledaj nevolje svojih sinova i kćeri,

koji trpe zbog ove pandemije;

bol olakšaj bolesnicima,

snagu daj onima koji se za njih brinu,

u svoj mir prihvati one koji su umrli

i, kroz cijelo vrijeme ovog iskušenja,

učini da svatko nađe utjehu u tvom milosrđu.

Po Kristu Gospodinu našemu.

O. Amen.

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE

I DISCIPLINU SAKRAMENATA

Prot. br. 155/20

DEKRET

O POSEBNOJ NAKANI KOJA SE DODAJE

U SVEOPĆU MOLITVU U SLAVLJU MUKE GOSPODNJE

SAMO ZA 2020. GODINU

Slavlje Gospodinove muke na Veliki petak ove godine ima posebno značenje zbog strašne pandemije koja je pogodila cijeli svijet.

U dan u koji se slavi muka i otkupiteljska smrt Isusa Krista na križu, kao žrtvovanoga jaganjca, koji je na sebe uzeo patnju i grijeh svijeta, Crkva uzdiže molitve Bogu Ocu svemogućemu za cijeli ljudski rod, posebno za one koji najviše pate, dok s vjerom čeka radost uskrsnuća svoga Zaručnika.

Zbog toga ova Kongregacija, vlašću danoj od pape Franje, uzimajući u obzir mogućnost koja se daje u Rimskom misalu dijecezanskomu biskupu u slučaju posebno teške potrebe naroda, predlaže da se u Sveopćoj molitvi u spomenutome slavlju doda nakana, tako da do Boga Oca dopru prošnje onih koji ga zazivaju u svojim nevoljama i da, iako u protivštinama, mogu iskusiti radost njegova milosrđa.

Tekst zaziva i molitve priloženje ovomu Dekretu.

Ovo vrijedi usprkos bilo čemu što bi se tomu protivilo.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata,

30. ožujka 2020.

Robert Kard. Sarah

pročelnik

+ Arthur Roche

nadbiskup tajnik

PETAK MUKE GOSPODNJE

Sveopća molitva

9.b Za pogođene u vrijeme pandemije.

Molimo i za sve one koji pate

od posljedica sadašnje pandemije,

da Bog i Gospodin naš udijeli zdravlje bolesnima,

snagu zdravstvenomu osoblju,

utjehu obiteljima koje pate,

a preminulima puninu otkupljenja.

Molitva u šutnji. Zatim svećenik:

Svemogući vječni Bože,

jedino utočište u ljudskoj nemoći,

dobrostivo pogledaj na patnju svoje djece,

koja su pritisnuta bolima sadašnje pandemije,

i svojom milošću: ublaži trpljenja bolesnima,

podaj snagu onima koji se za njih brinu,

vječni pokoj udijeli umrlima,

te, dok traje ovo vrijeme nevolja,

molimo te, daj da svi pronađu utjehu

u tvome milosrđu.

Po Kristu Gospodinu našemu.

O. Amen.

KONGREGACIJA ZA BOGOŠTOVLJE

I DISCIPLINU SAKRAMENATA

Prot. br. 156/20

DEKRET

O MISI U VRIJEME PANDEMIJE

Nećeš se bojati kuge što se šulja kroz tmine (usp. Ps 91, 5-6). Ove riječi psalmista pozivaju nas na veliko pouzdanje u vjernu ljubav Boga koji nikada ne napušta svoj narod u vrijeme kušnje.

Ovih dana, u kojima je cijeli svijet teško pogođen virusom, zvanim Covid-19, ovomu je Dikasteriju stiglo puno zamolba za dopuštenje slavlja prigodne mise u kojoj bi se Boga molilo za završetak pandemije.

Stoga ova Kongregacija, ovlašću pape Franje, daje dopuštenje da se može slaviti Misa u vrijeme pandemije, u bilo koji dan, cijelo vrijeme dok traje pandemija, osim na: svetkovine, adventske, korizmene i vazmene nedjelje, u dane Vazmene osmine, spomena svih vjernih mrtvih, Pepelnice i u dane Velikoga tjedna (usp. Opća uredba Rimskoga misala, br. 374).

Ovomu Dekretu prilaže se Misni obrazac.

Ovo vrijedi usprkos bilo čemu što bi se tomu protivilo.

Iz sjedišta Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata,

30. ožujka 2020.

Robert Kard. Sarah

pročelnik

+ Arthur Roche

nadbiskup tajnik

U VRIJEME PANDEMIJE

Ova se Misa može slavitiu bilo koji dan, prema rubrikama Misa i molitava za različite potrebe, osim na svetkovine, adventske, korizmene i vazmene nedjelje, u dane Vazmene osmine, spomena svih vjernih mrtvih, Pepelnice i u dane Velikoga tjedna.

Ulazna Iz 53, 4

A on je naše bolesti ponio,

naše je boli na se uzeo.

Zborna

Svemogući vječni Bože,

utočište naše u svakoj opasnosti,

ti uslišavaš svoju djecu

koja te u nevoljama vjerom usrdno mole.

Dobrostivo nas pogledaj i udijeli, molimo te:

vječni pokoj preminulima, utjehu uplakanima,

zdravlje bolesnima, mir umirućima,

snagu djelatnicima u zdravstvu,

duh mudrosti ljudima na vlasti,

ljubaznost kojom treba svima pristupati,

da bismo mogli zajedno slaviti tvoje sveto ime.

Po Gospodinu.

Molitva nad prinosima

Primi, Gospodine, darove

koje u sadašnjim opasnostima, prinosimo tebi,

i molimo: daj da, tvojom svemoći,

budu preobraženi u vrelo ozdravljenja i mira.

Po Kristu.

Pričesna pjesma Mt 11, 28

Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni

i ja ću vas odmoriti.

Popričesna molitva

Bože, od tebe smo primili

lijek vječnoga života.

Daj da, po ovome sakramentu,

postignemo puninu slave nebeskoga ozdravljenja.

Po Kristu.

Molitva nad narodom

Bože,zaštitniče onih koji se u te ufaju,

blagoslovi, spasi, čuvaj i brani svoj narod,

da, slobodan od grijeha, siguran od neprijatelja,

bude ustrajan u tvojoj ljubavi.

Po Kristu.

Čitanja u Misi u vrijeme pandemije

Mogu se uzeti čitanja Misa u svakoj potrebi.

1. čitanje Tuž 3, 17-26 Dobro je u miru čekati spasenje Gospodnje.

Duši je mojoj oduzet mir…

Otpj. psalam Ps 80 (79), 2ac i 3b. 5-7

Ant. (4b): Gospodine, razvedri lice svoje i spasi nas.

ili:

1. čitanje Rim 8, 31b-39 Ni smrt ni život ne mogu nas rastaviti od ljubavi Božje.

Braćo: ako je Bog za nas…

Otpj. psalam Ps 122, 1-2a. 2bcd

Ant. (3a): Smiluj nam se, Gospodine, smiluj se nama.

ili (2cd): Oči su naše uprte u Gospodina, dok nam se ne smiluje.

Pjesma prije Ev. 2 Kor 1, 3b-4a: Blagoslovljen Bog i Otac

Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe,

koji nas tješi u svakoj našoj nevolji.

Evanđelje Mk 4, 35-41Tko li je ovaj da mu se i vjetar i more pokoravaju?

Uvečer istoga dana kaže Isus svojim učenicima: Prijeđimo…

POSVETNA MOLITVA PREČISTOM SRCU MARIJINU

Presveta Djevice Marijo, utjeho žalosnih i zdravlje bolesnih!

Naši pradjedovi dali su ti naziv najvjernija Majka i Odvjetnica Hrvatske. Ti si nam to bila kroz cijelu tešku povijest! Mi danas s dubokim pouzdanjem molimo da nam budeš Zagovornica kod svoga Božanskog sina i našeg Spasitelja Isusa Krista kako bi se smirili naši dani i ostvarile naše nade za svako dobro ljudi i naroda.

U nemiru koji pogađa Hrvatsku domovinu, naš narod i naše su građane, kao i druge zemlje i narode zbog opasnosti zaraze od Korone virusa, povjeravamo se i svim srcem predajemo Tvome majčinskome srcu; moli za nas i moli s nama neka nam milosrdni Bog udijeli mir u našim srcima, u našim obiteljima, među ljudima i narodima.

Ponizna službenice Gospodnja i kraljice mira izmoli od Srca svoga božanskog Sina i našeg spasitelja Isusa Krista mir koji on daje: mir u istini i ljubavi, mir u slobodi i pravednosti, mir s Bogom, mir s čovjekom.

Želimo biti dostojni toga mira, skrušeno se kajući za svoje osobne grijehe, za grijehe u obiteljima, za sve grijehe protiv Božjih zapovijedi u našem narodu.

Milosrdna Majko, utočište grešnika izmoli nam darove Duha svetoga da on svojom snagom promijeni ljudske misli i srca na dobro, za pravednost, za mir.

Utjeho žalosnih i zdravlje bolesnih,

u ime uznemirenih i uplašenih,

u ime suza ranjenih i izbjeglih,

u ime patnje nevinih i virusom zaraženih, molimo Te da svojim zagovorom od nebeskog Oca izmoliš svojoj ljudskoj djeci čvrstu vjeru i nepokolebljivu nadu.

Neka se skrate ovi dani teških iskušenja i neka zasja mir Božji u našoj domovini i u cijelom svijetu. Predobra majko, moli za nas .

Amen!

(Kardinal Franjo Kuharić, 15. siječnja 1992.)