Crkva Blažene Djevice Marije u Gradini na groblju

O ovoj crkvi postoji malo podataka. Izgrađena je 1746. godine kao jednobrodno i jednooltarno zdanje s dvama malim prozorima na bočnim zidovima. Na pročelju ima preslicu. Te godine u njezin su pod ugrađeni nadgrobni spomenici s natpisima. Crkva je obnovljena 1881. godine, a u njoj se još nalazi podnožje oltara. Prvotna namjena crkve bila je sepulkralna budući da se s velikom sigurnošću može reći da je sagrađena kako bi se u nju smjestili grobovi gradinskih uglednika koji su preminuli tijekom ožujka 1746. godine, najvjerojatnije tijekom epidemije velikih boginja.
Gradina-groblje