Župna crkva svetog Andrije apostola

Na lokaciji današnje župne crkve u Gradini nekoć je postojala starija crkva koja je, prema A. Šonji, podignuta najkasnije u XI. stoljeću. U građevinskom tijelu današnje crkve razabire se apsida izbočena u sjevernome zidu koja je vidljiva iznutra i izvana, a pripadala je starijoj crkvi. Apsida je široka 1,5 m te ukazuje na vrlo male dimenzije starije crkve. Apsida se nalazi na sjevernoj strani crkve, što je jedinstveni slučaj koji je A. Šonju naveo na zaključak da je ovo staro crkveno zdanje vjerojatno imalo središnji tloris s apsidastim nišama. Zid apside nepravilno je građen lomljenim kamenjem malih dimenzija koje je položeno u bogat namaz žbuke. U ovoj se činjenici (izrazito rustikalnom izričaju arhitektonskoga sloga) prepoznaje naznaka domaćih (pučkih) zidara. Ova starija crkva postojala je još u XV. stoljeću kada je zabilježena na zemljovidu redovnika Maura koji prikazuje feud Sveti Mihovil nad Limom i okolna imanja. Starija crkva uništena je u XVI. stoljeću, kada je podignuta današnja crkva, pri čemu je očuvanom ostala samo spomenuta apsida.
gradina-zupna-crkva

Današnja crkva proširena je u XVIII. stoljeću i obnovljena 1975. godine. Na pročelju ima preslicu s dvama oknima i jednim zvonom (drugo zvono nalazi se u zbirci zvona u Muzeju grada Pazina). To je jednobrodno zdanje sa sakristijom. U crkvi se nalaze tri oltara, svi su kameni s drvenim retablima. Glavni oltar ima kameno svetohranište i palu s prikazom likova Blažene Djevice Marije s Djetićem, svetog Romualda, svetog Andrije i svete Sofije. Ova oltarna pala potječe iz crkvice svetog Andrije koja se do 1965. godine nalazila u naselju koje se spominje kao Cul di Leme (na mjestu današnjih ugostiteljskih objekata na kraju Limskog zaljeva). Ostali su: (1) oltar s raspelom; (2) oltar s kipom Blažene Djevice Marije. Glavni oltar okrenut je prema puku. U crkvi se također nalazi kamena krstionica s gornjim dijelom sačinjenim od drveta. Na stropu je slika s prikazom svetog Andrije apostola.
gradina-zupna-crkva2