Crkva svetog Sabe

Crkva svetog Sabe (u narodu se i danas naziva Sveti Šaba) postojala je nekoć sjeverno od Limskog zaljeva, na potezu koji se naziva Vrsarsko polje – između Vrsara i feudalnog imanja opatije Sveti Mihovil nad Limom. Spominje se u inventaru imovine i prihoda porečke biskupske menze 1540. godine pod nazivom S. di Zoaro. U narodu se ovo crkveno zdanje naziva Sveti Saba/Šaba. Riječ je o crkvi koja se nalazila na području Vrsarske grofovije, što se razabire također u prikazu Franciskanskog katastra iz 1820. godine gdje se, doduše, ne bilježe ostaci crkve, ali je zabilježen naziv područja S. Saba. Ova činjenica s Franciskanskog katastra nagovješćuje da je crkva vjerojatno imala pripadna imanja kojima je mogla upravljati njoj pridružena bratovština. Ova imanja protežu se na potezu ispod brežuljka Mukaba i danas se, kao i 1820. godine, nalaze u sklopu katastarske općine Vrsar.
sv-saba
Terenska istraživanja ovoga područja 1965. godine provodio je A. Šonje koji je na ovome potezu pronašao ruševine starih zidova koji su zatvarali dvije prostorije. Riječ je bila o ruševinama s očuvanim pragovima i zidnom konstrukcijom od većeg lomljenog kamena povezanog crvenom zemljom bez vapna. Na ovome mjestu razabrao je pačetvorinast prostor duljine 6,65 m, širine na zapadnoj strani 4,12 m, a na istočnoj 4,35 m. Sjeverni i južni zid imali su debljinu 52 cm, a istočni 48 cm. A. Šonje opisao je zidove koji su bili izvedeni od lomljena kamena s namazom žbuke u kojoj je bilo pomiješano grudičasto vapno i tučena opeka. Premda su 1965. godine njezini zidovi bili očuvani do visine 1,5 m, istraživač nije uspio razaznati tragove prozora i vrata. Isti autor smatra da je crkvica u vrijeme sastavljanja popisa imovine i prihoda biskupske menze u Poreču 1540. godine bila porušena te da je davno prije toga vremena ostala i bez krova (koji je najvjerojatnije bio drven). A. Šonje pripisuje ju skupini crkvica pačetvorinastog tlorisa bez apside.
sv-saba-karta