Povijest Župe Gradina

Budući da je povijest kalisedskog feuda vrlo nejasna i gotovo nepoznata, ali i uslijed činjenice da ovo feudalno imanje tijekom povijesti nije imalo svojih stanovnika, posljedično je povijest ovdašnje župe nejasna. Najstariji spomen župe datira u 1720. godinu, a nalazi se u popisu župa Porečke biskupije. Smatramo kako upravo u to doba treba tražiti i utemeljenje župe budući da i matične knjige iz župnog arhiva Gradine potječu iz 1733. godine. K tome, u to doba (u 1746. godinu) pada i gradnja crkve Blažene Djevice Marije.
gradina-zupna-crkva2
Daljnje je pitanje i pod čiju je župnu teritorijalnu jurisdikciju potpadao kalisedski feud ako prije XVIII. stoljeća nije imao vlastitu župu. Prema našem mišljenju, jedino je logično rješenje pripadnost ovoga područja pod jurisdikciju župe u Svetom Lovreču Pazenatičkom, no ovakvo shvaćanje ne može se potvrditi. Danas župa obuhvaća sljedeća naselja: Begi, Bralići, Delići, Flengi, Gradina, Kloštar, Kontešići i Marasi.
gradina-karta