Vizura Gradine

U zaleđu Vrsara nalazi se Gradina, naselje prepoznatljive vizure i naseobinske strukture. Gradinski brijeg smješten je u krajoliku crvenične krške ravni iznad Limskoga zaljeva pa je stoga, kao uzvisina istaknuta u prostoru, nadaleko uočljiv i prepoznatljiv neovisno dolazi li se iz smjera Kloštra ili Marasa. Možda i ponajbolje od svih naselja u Istri koja baštine tradiciju gradinske fortifikacije, Gradina je očuvala prapovijesnu fizionomiju i razmještaj rezidencijalnog prostora. Na samome vrhu Gradine, ispred župne crkve svetog Andrije, nalazi se zaravnjeni plato koji je bio središte gradinskoga naselja. Odatle se pruža širok pogled na poljodjelske površine i zapuštena prostranstva u krškome zaleđu Vrsara. Mjesni naziv Gradina u tom smislu u cijelosti odgovara naravi ovoga naselja.
palaca-gradina