Crkva svetog Andrije

Crkva svetog Andrije s pripadnim imanjima u njezinu vlasništvu spominje se već 1226. godine. Riječ je o srednjovjekovnome zdanju koje je prethodilo današnjoj crkvi podignutoj u XVIII. stoljeću uz stari put koji iz Vrsara vodi u Fuškulin. O tome starijem zdanju ne postoje drugi podaci budući da se crkva ne spominje u Katastiku svih dobara Porečke biskupije iz 1540. godine.
sv-andrija
Današnja crkva iznova je podignuta u XVIII. stoljeću. Podigli su je domaći ribari i poljodjelci i prema njoj su održavali zamolbene procesije (rogationes) za dobar ulov, kišu i plodnost nasada. Ova crkva sigurno postoji početkom XIX. stoljeća, a zabilježena je u Franciskanskom katastru iz 1820. godine. U tom istom katastru cjelokupno područje oko crkve naziva se S. Andrea te su se ovdje nalazila bratovštinska imanja. U arhivskoj građi spominju se maslinici koji su bili u vlasništvu bratovštine svetog Andrije. Zanimljivo je da se na ovome području do danas nalaze imanja u vlasništvu vrsarske župe. Crkva je obnovljena 1915. godine prilozima vjernika, a ukupan trošak obnoviteljskih radova iznosio je 150 forinti. Crkva je bila napuštena nakon odlaska Vrsarana poslije Drugog svjetskog rata, a novopridošlo stanovništvo nije ju održavalo niti se ondje misilo. Dapače, u arhivskoj građi vrsarskoga župnog arhiva spominje se da je crkva bila desakralizirana te da je u njoj neki Benko iz Batluga držao ovce. Crkva je punih 60 godina bila izložena propadanju uslijed čega je propao krov, pokraden je pod crkve, s crkve je župnik uklonio preslicu kako bi ju očuvao i deponirao je u dvorište župne kuće u Vrsaru, odneseni su oltar i oltarna menza. Crkva je u međuvremenu obrasla raslinjem te ju se nije moglo raspoznati.

Prvi obnoviteljski radovi na crkvi poduzeti su zahvaljujući vrsarskome župniku L. Zohilu koji je najprije počistio ruševine crkve i identificirao njezine arhitektonske konture. Crkva je u razdoblju od 2009. do 2011. sustavno obnovljena: obnovljeni su zidovi, postavljen novi krov, crkva je popločena, postavljene su elektroinstalacije, popločeni su nogostupi i izrađena je fasada. Na oltar je postavljena oltarna menza (dopremljena iz župe Labin Gornji). Na pročelje crkve vraćena je kamena preslica, a uređen je i nasipan put koji od lokve Flaban vodi do nje. Na putu od lokve Flaban do crkve svetog Andrije postavljen je Križni put u prirodi gdje se pokornički okupljaju vjernici Vrsara u vrijeme korizme. Porečko-pulski biskup Ivan Milovan blagoslovio je crkvu 30. studenog 2010. godine. Svi radovi na crkvi (dovršenje pročelja) okončani su o Svetom Andriji 2011. godine.