U mjesecu svibnju svaki dan u 18,30h u našoj župnoj crkvi zajedno molimo Krunicu

Poštovani i dragi Župljani i svi ljudi dobre volje!

Mjesec svibanj je na poseban način posvećen Blaženoj Djevici Mariji te Vas ovime pozivam da se zajedno ujedinimo u molitvi Sv. Krunice u našoj crkvi Sv. Martina svaki radni dan u 18,30h. Nakon toga slijedi Sv. Misa.

Nalazimo se u ozbiljnom, zahtjevnom i teškom periodu našega života te mislim da svaki od nas ima potrebe više se približiti Bogu. Znajući da u toj molitvi nismo sami već da u istom trenutku zajedno s nama mole desetine ili stotine osoba onda ćemo i u ovo vrijeme ograničenog kretanja i posebnih životnih okolnosti biti još više ohrabreni što nam je svima potrebno.

Vrsar, 23. 03. 2020.

Lino Zohil, župnik

KRUNICA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

KAKO SE MOLI KRUNICA?

RADOSNA OTAJSTVA
(ponedjeljkom i subotom)
OTAJSTVA SVJETLA
(četvrtkom)
ŽALOSNA OTAJSTVA
(utorkom i petkom)
SLAVNA OTAJSTVA
(srijedom i nedjeljom)

Vjerovanje Oče naš Zdravo Marijo
Slava Ocu O moj Isuse Zdravo Kraljice

Litanije lauretanske

RADOSNA OTAJSTVA
(ponedjeljkom i subotom)

1.U prvom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je arkanđeo
Gabrijel navijestio Mariji da će
začeti po Duhu Svetom i roditi
Sina Božjega.

1. Koga si Djevice, po Duhu
Svetom začela.

2. U drugom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija posjetila svoju
rođakinju Elizabetu i s njom
ostala tri mjeseca.

2. Koga si Djevice, Elizabeti u
pohode nosila.

3. U trećem radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija rodila Gospodina
našega Isusa Krista u
betlehemskoj špilji te ga je
postavila u jasle.

3. Koga si Djevice, rodila

4. U četvrtom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija četrdeseti dan poslije
poroda prikazala u hramu Ocu
nebeskom svoga Sina, Gospodina
našega Isusa Krista, kojega je primio
u naručje starac Šimun.

4. Koga si Djevice, u hramu prikazala.

5. U petom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija našla svoga
dvanaestogodišnjeg Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
u hramu među učiteljima.

5. Koga si Djevice u hramu našla.

OTAJSTVA SVJETLA
(četvrtkom)

1. U prvom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je na
Gospodina našega Isusa Krista
na krštenju u Jordanu sišao Duh
Sveti, a Otac ga proglasio svojim
ljubljenim Sinom.

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten
bio.

2.U drugom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist u Kani Galilejskoj
Marijinim posredovanjem
pretvorio vodu u vino i pobudio
vjeru učenika.

2. Koji nam se na svadbi u Kani
objavio.

3. U trećem otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist navijestio
Kraljevstvo Božje i pozvao na
obraćenje za oproštenje grijeha.

3. Koji nam je Kraljevstvo Božje
navijestio i na obraćenje pozvao.

4. U četvrtom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako se Gospodin
naš Isus Krist pred učenicima na
gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

4. Koji se na gori preobrazio i
svoju nam slavu objavio.

5. U petom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist ustanovio
euharistiju.

5. Koji nam se u otajstvu
euharistije darovao.

ŽALOSNA OTAJSTVA
(utorkom i petkom)

1. U prvom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako se Gospodin
naš Isus Krist u vrtu na
Maslinskoj gori molio svome Ocu
nebeskom te se znojio krvavim
znojem.

1. Koji se za nas krvlju znojio.

2. U drugom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio u dvoru Pilatovu
privezan za stup i nemilo
bičevan.

2. Koji je za nas bičevan bio.

3. U trećem žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio okrunjen
trnovom krunom.

3. Koji je za nas trnjem okrunjen
bio.

4.U četvrtom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist, osuđen na smrt
nosio na Kalvariju preteški drveni
križ.

4. Koji je za nas teški križ nosio.

5. U petom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio raspet na križu
između dva razbojnika pred
očima svoje žalosne majke Marije.

5. Koji je za nas raspet bio.

SLAVNA OTAJSTVA
(srijedom i nedjeljom)

1. U prvom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist treći dan po smrti
slavno uskrsnuo od mrtvih.

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo.

2. U drugom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist četrdeset dana
poslije svog uskrsnuća uzašao
na nebo i sjeo o desnu svoga
nebeskog Oca.

2. Koji je na nebo uzašao.

3. U trećem slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je naš
Gospodin Isus Krist poslao Duha
Svetoga nad apostole u prilici
ognjenih jezika.

3. Koji je Duha Svetog poslao.

4. U četvrtom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je bila
Blažena Djevica Marija, uznesena
na nebo.

4. Koji je Tebe, Djevice na nebo
uzeo.

5. U petom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je bila
Blažena Djevica Marija okrunjena
kao kraljica neba i zemlje.

5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu
okrunio.

KAKO SE MOLI KRUNICA?

Uobičajena su dva načina moljenja krunice:

1. Prije početka molitve pojedinog otajstva pročita se uvod za razmatranje (Naveden uz pojedinu sličicu) , zatim se razmatrajući moli Oče naš i 10 Zdravo Marija, te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse, moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

2. Najprije se poljubi Križ i načini znak križa, zatim se kao uvod moli Vjerovanje apostolsko (križ), Oče naš (prvo zrnce), tri Zdravo Marije (tri zrnca), te Slava Ocu. Kod prve tri Zdravo Marije dodaje se zaziv nakon riječi “Isus”:

…koji neka nam umnoži vjeru,
…koji neka nam učvrsti ufanje,
…koji neka nam usavrši ljubav!

Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se nakon riječi “Isus” dodaje pojedini naziv otajstva (naveden uz sličicu – kraći tekst), te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

Vjerovanje

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih; uzašao na nebesa, sjedi o desnu Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.

Oče naš

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje! Budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen!

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. – Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova! Amen!

O moj Isuse

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.

Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo. K tebi vapijemo prognani sinovi Evini. K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša, one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.

Litanije lauretanske

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!

Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, Smiluj nam se!
Sine, otkupitelja svijeta, Bože,Smiluj nam se!
Duše Sveti, Bože,Smiluj nam se!
Sveto Trojstvo jedan, Bože, Smiluj nam se!

Sveta Marijo, Moli za nas!
Sveta Bogorodice,Moli za nas!
Sveta Djevo djevica, Moli za nas!

Majko Kristova, Moli za nas!
Majko Crkve, Moli za nas!
Majko, Božje milosti, Moli za nas!
Majko prebistra, Moli za nas! Moli za nas!

Majko prečista, Moli za nas!
Majko neoskvrnjena, Moli za nas!
Majko nepovrijeđena, Moli za nas!
Majko ljubezna, Moli za nas!

Majko divna, Moli za nas!
Majko dobroga savjeta, Moli za nas!
Majko Stvoriteljeva, Moli za nas!
Majko Spasiteljeva, Moli za nas!

Djevice premudra, Moli za nas!
Djevice časna, Moli za nas!
Djevice hvale dostojna, Moli za nas!
Djevice moguća, Moli za nas!

Djevice milostiva, Moli za nas!
Djevice vjerna, Moli za nas!
Ogledalo pravde, Moli za nas!
Prijestolje mudrosti, Moli za nas!
Uzroče naše radosti, Moli za nas!
Posudo duhovna, Moli za nas!
Posudo poštovana, Moli za nas!

Posudo uzorna pobožnosti, Moli za nas!
Ružo otajstvena, Moli za nas!
Tornju Davidov, Moli za nas!
Tornju bjelokosni, Moli za nas!

Kućo zlatna, Moli za nas!
Škrinjo zavjetna, Moli za nas!
Vrata nebeska, Moli za nas!
Zvijezdo jutarnja, Moli za nas!

Zdravlje bolesnih, Moli za nas!
Utočište grešnika, Moli za nas!
Utjeho žalosnih, Moli za nas!
Pomoćnice kršćana, Moli za nas!

Kraljice anđela, Moli za nas!
Kraljice patrijarha, Moli za nas!
Kraljice proroka, Moli za nas!
Kraljice apostola, Moli za nas!

Kraljice mučenika, Moli za nas!
Kraljice ispovjednika, Moli za nas!
Kraljice djevica, Moli za nas!
Kraljice svih svetih, Moli za nas!
Kraljice bez grijeha istočnog začeta, Moli za nas!
Kraljice na nebo uznesena, Moli za nas!
Kraljice svete krunice, Moli za nas!
Kraljice obitelji, Moli za nas!
Kraljice mira, Moli za nas!

Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta
oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta
usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta
smiluj nam se Gospodine!

S- Moli za nas sveta Bogorodice!
O- Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!

S-Pomolimo se! Dopusti nama slugama svojim, molimo Gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom Blažene Marije, vazda djevice, izbavimo od sadašnje žalosti i naužijemo vječne radosti! Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!